خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۳ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۸/۰۱ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۲/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۱ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۴۱۷ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۵۲ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۷%
مقالات با همکاری بین المللی
۱%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۳۳%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۳%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی در تاریخ ۸۸/۵/۳۱ از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی موفق به موافقت اصولی شد. در تاریخ ۹۳/۵/۲۶ موافقت قطعی مرکز نیز صادر گردید.

چشم‌انداز

تبدیل شدن به برترین مرجع تخصصی مدیریت بیمارستانی ایران

ماموریت

ارتقاء سطح دانش تخصصی مدیریت بیمارستانی از طریق پژوهش، ارائه الگو و راهکارهای علمی و عملی خلاق مبتنی بر شواهد به منظور بهبود مستمر عملکرد بیمارستانی

هرم هيات علمي

-