خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۷/۲۴
  • ۶ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۲۸ تعداد اعضای هیات علمی
  • ۳/۶۲ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۲۱ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
  • ۱۳ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
  • ۴۳۹ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
  • ۱۲۱ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۱۴%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۳%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۲۱%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۴%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز در ابتدا با نام مرکز تحقیقات سلامت خانواده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ تشکیل و شروع به کار نمود. سپس در تاریخ ۹۲/۲/۲۳ با عنوان مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت موفق به اخذ موافقت اصولی شد. موافقت قطعی مرکز در تاریخ ۹۵/۹/۲۸ صادر شد.

چشم انداز

مرکز مصمم است تا با شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، با استفاده از توانمندی های علمی و عملی موجود، از طریق هدایت، حمایت و طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی با خلق و ترجمان دانش مورد نیاز، بتواند نقش خود را در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه ایفا نماید.

ماموریت

ارتقاء سطح تحقیقاتی اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش‌های مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، ارتقاء سطح همکاری‌های متقابل با سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور، ارتقاء سطح همکاری‌های بین بخشی در سطح استان خراسان جنوبی جهت بهبود سطح سلامت جامعه

گرایش پژوهشی

مطالعات پایه و بالینی و انجام مداخلات در زمینه مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت (سواد سلامت، عدالت در سلامت، آموزش، سلامت محیط زیست، حمایت اجتماعی،سبک زندگی سالم، سلامت معنوی و روانی) و آسیب‌های اجتماعی.

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

  • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By