خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۵ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۳۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۴/۱۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۸۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۴ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۵۷۷ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۳۸ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۵%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۱%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۱۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۴%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز در ابتدا با نام مرکز تحقیقات سلامت خانواده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ تشکیل و شروع به کار نمود. سپس در تاریخ ۹۲/۲/۲۳ با عنوان مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت موفق به اخذ موافقت اصولی شد. موافقت قطعی مرکز در تاریخ ۹۵/۹/۲۸ صادر شد.

چشم انداز

مرکز مصمم است تا با شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، با استفاده از توانمندی های علمی و عملی موجود، از طریق هدایت، حمایت و طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی با خلق و ترجمان دانش مورد نیاز، بتواند نقش خود را در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه ایفا نماید.

ماموریت

ارتقاء سطح تحقیقاتی اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش‌های مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، ارتقاء سطح همکار