خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
  • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۷ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۲/۲۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۵ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۵۵ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۵ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۴%
مقالات با همکاری بین المللی
۵%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۱۴%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۴%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات چشم از تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ با فعالیت این مرکز موافقت اصولی بعمل آمد.

چشم انداز

مرکز تحقیقات چشم برآنست که با تلفیق پژوهش در امر آموزش و درمان و اجرای پروژه‌های منطقه‌ای، ملی و بین المللی در زمینه چشم پزشکی، ضمن بالا بردن سهم کشورمان در تولید علم، پژوهش را در خدمت سلامت بینایی همه مردم قرار داده و به این منظور با استفاده از امکانات موجود و بالقوه بهترین بستر پژوهشی را در محیطی صمیمی، با اتکاء به نیروی انسانی کارآمد و توانمند و ارتباط با سایر مراکز علمی برای همه محققین علاقمند فراهم نماید .برآنیم با تلفیق پژوهش در امر آموزش، بهداشت و درمان و با تاکید بر آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد، جزو پنج مرکزتحقیقاتی برتر چشم پزشکی کشور شده تا سبب پیشرفت کمی و کیفی تحقیقات چشم پزشکی کشور شود.

مأموریت

این مرکز ماموریت دارد در راستای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی خود و همگامی با دانش روز چشم‌پزشکی جهان و ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی از طریق ارایه رهنمود ها در جهت طراحی و اجرای سیاست ها و برنامه های بهداشتی کشور اهداف والای خود را بیش از پیش تعقیب نموده و ضمن ایجاد فضای با نشاط به نوآوری های علمی کمک نماید تا در سایه یک نظام توانمند و سازمان یافته نقش شایسته و ویژه ای جهت کمک به کشور و پیشرفت دانش جهانی ایفا کند.

گرایش های پژوهشی