حذف ۲ مقاله پرنویسنده: 

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۲ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۱۲/۳۹ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۳۵/۴۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۶۰ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۳۶۳۴۹ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۹۳۳ مقالات
۱۹۹۹