خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
  • ۵ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۳ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۲/۷۵ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۰۷ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۲ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۱ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۴ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۰%
مقالات با همکاری بین المللی
۰%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۱۵%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و کنترل درد دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد.

چشم‌انداز

این مرکز در تلاش است با استفاده از علم اعضای هیات‌علمی و محققین مجرب و توانا و نیروهای متخصص و پژوهشگر در راستای آماده‌سازی بستر مناسب برای انجام طرح‌ها و پژوهش‌های تحقیقاتی در زمینه بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و کنترل درد به منظور شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای اساسی و کاربردی در زمینه سیاست‌گذاری‌ها در سطح جامعه پزشکی گام بردارد.

ماموریت

آماده‌سازی بستر مناسب برای انجام طرح‌ها و پژوهش‌های تحقیقاتی در زمینه بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و کنترل درد به منظور شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای اساسی و کاربردی در زمینه سیاست‌گذاری‌ها در سطح جامعه پزشکی

گرایش پژوهشی

پیش داروی بیهوشی، درد بعد از عمل، بیحسی رژیونال، تهوع و استفراغ پس از عمل، بیهوشی از راه دور، اداره راه هوایی، ثبات همودینامیکی، داروهای بیهوشی، بیهوشی قلب، مراقبت بیهوشی.

هرم هيات علمي

- - -