خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۹ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۳/۸۲ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۳/۲۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۲ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۵۸۹ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۵۴ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۳۶%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۶%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۵%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۳%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی در تاریخ ۹۵/۷/۲۵ موفق به اخذ موافقت اصولی شد.

چشم انداز

معرفی مرکز به عنوان یک مرکز پیشگام در تولید دانش مربوط به علوم سلولی و مولکولی در استان و منطقه، پاسخگویی به نیازهای اساسی پژوهشی، آموزشی و خدماتی استان و منطقه در زمینه علوم سلولی و مولکولی، ارائه ی خدمات آموزشی و مشاوره ای برای کلیه ی علاقه مندان به فعالیت دراین حوزه ، تسهیل امور در زمینه های مختلف علوم سلولی و مولکولی و ایجاد هماهنگی بین سیاستگذاران و محققین پایه و بالینی برای انجام پژوهش های کاربردی تراز اول در حوزه علوم سلولی و مولکولی، تامین کننده منابع در امر پژوهش، توانمند سازی پژوهشگران، ایجاد بستر به منظور هماهنگی و همکاری های علمی و تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر داخلی و خارجی، راه اندازی و تجهیز آزمایش