خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۷ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۴/۵۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۷۱ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۸ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۶۸ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۳۷ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۲۷%
مقالات با همکاری بین المللی
۴%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۶%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات بیماری‌های اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس رای صادره در دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۶ تاسیس شد.

چشم انداز

مرکز برآن است تا دانشی فراهم آورد تا برمبنای آن اثر بخشی نظام سلامت بیماران اتوایمیون را تضمین کند.

ماموریت

ماموریت مرکز تلاش مستمر گروهی در جهت تعمق و توسعه امکانات و فضای پژوهشی در عرصه‌های آموزشی و بهداشتی درمانی می‌باشد. هدف مرکز درحوزه بیماری‌های خود ایمنی تولید اطلاعات جدید به منظور ارتقاء آگاهی وارائه اطلاعات در زمینه اپیدمیولوژی بیماری‌های خود ایمنی، علل بروز و چگونگی مقابله با آن‌ها است. هدف ملی مرکز همکاری فعال در بالا بردن موقعیت علمی کشور درمجامع بین المللی در خصوص بیماری‌های خود ایمنی وافزایش کیفیت زندگی این بیماران می‌باشد. با توجه به Morbidity و Mortality بیماری‌های خودایمنی مشارکت فعال در انجام تحقیقات پایه‌ای، کاربردی و بالینی و افزایش همکاری با مراکز علمی پژوهشی ملی و بین‌المللی را رسالت و وظیفه انسانی وملی خود می‌داند.

گرایش (Line) پژوهشی

بررسی اپیدمیولوژی وشیوع بیماری‌های روماتولوژیک از قبیل: آرتریت روماتوئید، بهجت، لوپوس اریتماتوز سیستمیک و سیستمیک اسکلروزیس، بررسی فاکتورهای ژنتیکی مرتبط با بروز بیماری‌های خود ایمن، ایمنوتراپی بیماری‌های روماتولوژیک با استفاده از عوامل بیولوژیک وغیربیولوژیک، بررسی فاکتورهای محیطی موثر بر بیماری‌های خودایمن (ویروس ها و سایر عوامل عفونی)، تحقیقات در زمینه بیماری‌های اتوایمیون غدد شامل دیابت تیپ یک و بیماری‌های خود ایمن تیروئید، تحقیقات در زمینه بیماری‌های اتوایمیون دستگاه گوارش: هپاتیت اتوایمیون و بیماری های التهابی روده و سلیاک، تحقیقات در زمینه بیماری‌های اتوایمیون نورولوژ&#