خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
  • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۲/۳۱ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۶۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۴ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۵۸ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۵ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۲۸%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۰%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۱۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۸%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق در سال ۱۳۹۳ با هدف گسترش پژوهش و توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه بیماری‌های قلبی عروقی شروع به فعالیت نمود و در تاریخ ۹۵/۵/۱۷ از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی موافقت اصولی کسب نمود.

چشم انداز

تا پایان سال ۱۴۰۶، مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق دارای توان تولید و تدوین طرح ها و سیاست های مداخله ای مبتنی بر شواهد علمی و تجربی به منظور بهبود ارائه خدمات در زمینه مداخلات مربوط به بیماری های قلبی و عروقی ، مواجهه با بیمار و حادثه قلبی، و بازتوانی در صورت بروز بیماری قلبی و عروقی است. همچنین این مرکز مرجع اطلاعات معتبر استانی و تحلیل های آماری و اپیدمیولوژیک مانند تعیین شیوع ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی خواهد بود.

الویت‌های پژوهشی

اینترونشنال کاردیولوژی، الکتروفیزیولوژی، جراحی قلب، پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماریهای قلب و عروق، تغذیه و رژیم درمانی در بیماری‌های قلب و عروق، پرستاری و بازتوانی قلب.

هرم هيات علمي

- - - -