خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۹ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۳/۲۷ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۳۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۶ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۹۵ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۹ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۳%
مقالات با همکاری بین المللی
۵%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۱۵%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۶%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات سلامت کودکان ونوجوانان با هدف توانمندسازی پژوهش در بخش‌های بالینی بر اساس همگرایی در آموزش، خدمت و درمان، راه اندازی و در تاریخ ۸۶/۲/۲۹ مورد موافقت اصولی و در تاریخ ۸۷/۱۰/۲۵ مورد موافقت قطعی قرار گرفت.

چشم انداز و ماموریت

مرکز برآن است تا با انجام پژوهش‌های با کیفیت، هدفمند و کاربردی تمامی تلاش خودرادرراستای ارتقا سطح سلامت کودکان ونوجوانان بردارد. در راستای برنامه کشوری کسب جایگاه شایسته در سلامت آحاد مردم در منطقه، مرکز تحقیقات سلامت کودکان ونوجوانان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، با هدف کسب جایگاه مناسبی در توسعه علم، فناوری و نوآوری در تأمین، بقاء و ارتقای سطح سلامت نوزادان، کودکان و نوجوانان در کشور، دستیابی به جایگاه مناسب کشور در برخورداری عادلانه آحاد نوزادان، کودکان و نوجوانان ناحیه در تأمین بقاء ارتقاء سلامت جسمی، روانی، اجتماع&#