خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۵ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۲۱ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۱/۳۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۱۹ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۵ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۶۳ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۴۷ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۴%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۱%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۴۲%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات ایمونولوژی بالینی در تاریخ ۹۳/۹/۱۵ موفق به اخذ موافقت اصولی شد.

چشم انداز

تاسیس یک مرکز تحقیقاتی پویا، پیشرو و نوآور در ایمونولوژی پایه و بالینی برای ارتقا سطح سلامت جامعه از طریق بهبود آموزش، تحقیق. تبدیل به قطب برتر مرکز تحقیقات ایمونولوژی بالینی درمنطقه جنوب شرق کشور به‌گونه‌ای که نتایج تحقیقات و نوآوری‌های این مرکز مورد استناد مجامع بین‌المللی مرتبط قرار گیرد. تبدیل این مرکز به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت (WHO) جهت آموزش و پژوهش در زمینه کنترل، پیشگیری و بازتوانی بیماری‌های سیستم ایمنی در کشورهای منطقه.

ماموریت

هدف از تاسیس مرکز تولید علم، فناوری، توانمندسازی افراد در سطح منطقه، ملی و بین‌المللی برای ارتقای کیفیت موضوعات مرتبط با رشته ایمونولوژی پایه و بالینی است. برای دستیابی به این امر مهم مرکز خدمات خود را از طریق: انجام تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در زمینه‌های مختلف ایمونولوژی پایه و بالینی، معرفی جایگاه و اهمیت علم ایمونولوژی پایه و بالینی، شناخت و تقویت انگیزه‌های تحقیقاتی در کارکنان مرتبط به حوزه های تشخیص و درمان بیماری‌های سیستم ایمنی، معرفی زمینه‌های کاربرد نتایج تحقیقات ایمونولوژی پایه و بالینی، مشارکت در ارائه دستاوردهای نوین ایمونولوژی پایه و بالینی و تربیت محققین کار آمد در این زمینه انجام می‌دهد.

اولویت‌های پژوهشی

بیماری‌های ازدیاد حساسیت، بیماری‌های نقص ایمنی اولیه و ثانویه، بیماری‌های خود ایمنی، بیماری‌های ناشی از تومورها و سرطان، بیماری‌های ناشی از پیوند ناسازگار، بیماری‌های ناشی از عوامل عفونی.

هرم هيات علمي

-