خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۸ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۳۳ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۲/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۳۳ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۹ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۶۰ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۸۰ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۲%
مقالات با همکاری بین المللی
۳۳%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۳۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۱%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورخ ۹۴/۱۰۶ با تاسیس مرکز تحقیقات پرستاری جامعه موافقت اصولی بعمل آمد.

چشم انداز

ارائه مراقبت‌های پرستاری با کیفیت، مستلزم انجام تحقیقات مبتنی بر اصول علمی، تئوری‌ها و مدل‌های پرستاری ارائه شده می باشد. مرکز تحقیقات پرستاری جامعه برآن است تا براساس نیازسنجی، الویت‌های پژوهشی را تدوین نماید و با رویکرد مبتنی بر شواهد و جامعه نگر به اعتلای سلامت آحاد جامعه دست یابد و بعنوان یک مرکز تحقیقاتی معتبر شناخته شود.

ماموریت

مرکز تحقیقات سلامت جامعه با هدف توسعه و کاربرد تحقیقات در ارائه مراقبت‌های پرستاری از بالین تا جامعه راه‌اندازی شده است. بدین منظور این مرکز با جلب مشارکت دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و اعضای هیئت علمی گرایش‌های پرستاری و رشته‌های مرتبط با آن سعی دارد از طریق حمایت‌های مالی، شناسایی نیازهای مراقبتی و مشکلات منطقه در حیطه سلامت، گام‌های موثری درجهت ارتقای کیفیت مراقبت‌های پرستاری با رویکرد جامعه نگر در بالین، جامعه و منزل بردارد.

هرم هيات علمي

- - - -