خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۴ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۲/۲۱ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۵/۷۵ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۵ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۲۶ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۵۷ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۲۶%
مقالات با همکاری بین المللی
۲۶%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست در جلسه دویست و پنجاه و سوم شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تاریخ ۹۵/۲/۲۶ موافقت اصولی دریافت کرد.

چشم انداز

مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست در نظر دارد با مشارکت مشتری‌های درونی و برونی و ذینفعان پژوهشی درون و برون سازمانی و انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در حوزه‌ی علوم بهداشتی و با استفاده از روش های علمی و در چارچوب اخلاق و قانون به پرسش های موجود پاسخ دهد و در کاهش بار بیماری‌ها و ارتقای سلامت در استان گیلان ایفای نقش کند. این مرکز تحقیقاتی در نظر دارد در حوزه‌ی پژوهش‌های کاربردی بهداشت و محیط زیست در قطب شمال کشور به یکی از برجسته ترین مرکز تحقیقاتی تبدیل گردد.

گرایش پژوهشی

بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، حشره شناسی پزشکی، آمار و اپیدمیولوژی، تغذیه و سایر رشته‌های مرتبط

امکانات و توانمندی‌ها

پذیرش یک دانشجوی دکتری پژوهش محور در رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

هرم هيات علمي

- - - -