خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۲/۷۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۳۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۷ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۳۸ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۵۱ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۱%
مقالات با همکاری بین المللی
۲%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۲۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۹%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات بیماری‌های زنان و اندومتریوز در خردادماه ۱۳۹۵ از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موفق به دریافت موافقت اصولی گردید.

چشم‌انداز

مرکز تحقیقات بیماری های زنان و اندومتریوز به عنوان جزء کوچکی از جامعه علمی- پژوهشی کشور، وظیفه خود را در فراهم نمودن بستر لازم و مناسب جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی برای تولید و انتشار علوم در حوزه بیماری‌های زنان و اندومتریوز ایفا می‌کند.

هرم هيات علمي

- -