خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۵ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۰/۵۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۲۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۷ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۴ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۲۸%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۴%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۲۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۴ موفق به دریافت موافقت اصولی شد.

ماموریت

این مرکز به منظور انجام و هدایت تحقیقات حوزه سلامت معنوی شکل گرفته است و به دنبال پیداکردن عوامل خطر و محافظتی این بعد از سلامت و راهکارهای پیشگیری در هر سه سطح آن می باشد و تلاش می کند ضمن بهره گیری از الگوهای پیشرو در این زمینه در دنیا، مستندات علمی متناسب با بافت فرهنگی- اعتقادی جامعه ایرانی تولید نماید.

چشم انداز

این مرکز تحقیقاتی با ارائه بالاترین سطح از مستندات علمی، پاسخگوی نیازهای تحقیقاتی، آموزشی و ارائه خدمت در زمینه سلامت معنوی خواهد بود.

لاین تحقیقاتی

هسته مداخلات معنوی در جهت انجام و هدایت طرح های تحقیقاتی که در حوزه مداخلات معنوی شکل گرفته و تلاش در جهت تولید مستندات علمی و گایدلاین های متناسب با بافت فرهنگی و اعتقادی جامعه فعالیت می نماید. هسته معنویت و ادیان: با توجه به اینکه معنویت و دین با یکدیگر همپوشانی دارند و چه بسا بدون پذیرفتن الوهیت، معنویت به انحراف کشیده شود و با توجه به اشتراکات زیاد بین ادیان توحیدی و همچنین با توجه به رسالت دانشگاه مبنی بر پاسخگویی به همه افراد جامعه اعم از پیروان سایر ادیان و مذاهب اسلامی، این هسته ایجاد شده است تا مطالعات علمی را در جهت ارتقا این حوزه به انجام برساند.

امکانات و توانمندی‌ها

یکی از رسالت های مرکز آشنا نمودن جامعه بالاخص جامعه بالینی (پزشکان، روانشناسان، پرستاران و مددکاران و ...) با موضوع سلامت معنوی در کار بالینی است. در این راستا اقدامات زیر انجام می شود:

- برگزاری کارگاه برای گروه های هدف به منظور ادغام مراقبت های معنوی در بالین
- برگزاری جلسات ژورنال کلاب با حضور اساتید دانشجویان و علاقه مندان به منظور بررسی اخرین مطالعات انجام شده در این حوزه
- برگزاری کارگاه های اموزشی جهت آموزش نحوه پژوهش در حوزه سلامت معنوی

هرم هيات علمي

- - -