خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۴ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۰/۴۷ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۲/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۲ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۹ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۹ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۰%
مقالات با همکاری بین المللی
۰%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۲۵%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۹موفق به دریافت موافقت اصولی از شورای گسترش گردید.

چشم انداز

مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی، گام‌های موثری را در ارتقای کیفیت تحقیقات دندانپزشکی برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه را فراهم نماید.

الویت‌های پژوهشی

ارزیابی مواد و ابزارهای مورد استفاده در دندانپزشکی، ارائه و بررسی روش‌های تشخیصی و درمانی نوین در حیطه دندانپزشکی،شناخت روند اتیولوژی و پاتوژنز بیماری‌های دهان و دندان، بررسی راهکارهای پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و ارتقای سلامت دهان و دندان،بررسی اپیدمیولوژی بیماری‌های دهان و دندان، بررسی دانش روز مواد و تکنولوژی دندانپزشکی، ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و سازگاری بیولوژیکی مواد دندانی جدید،بازسازی دندان‌های روت‌کانال‌تراپی شده، تکنیک‌های پیشرفته تصویربرداری، طراحی نرم‌افزارهای مورد نیاز در دندانپزشکی.