خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۹/۱۵
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱ تعداد اعضای هیات علمی
  • ۴/۶۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱۳/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
  • ۱۳ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
  • ۸۸۴ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
  • ۱۹۳ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۳۰%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۰%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۵%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات در تاریخ ۸۶/۲/۲۹ موفق به دریافت موافقت اصولی و درتاریخ ۸۷/۶/۲۰ موفق به دریافت موافقت قطعی تاسیس شد.

چشم انداز

مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات با رویکرد مدیریت مشارکتی و با استفاده از نیروهای انسانی و متعهد، متخصص و علاقه‌مند و با برخورداری از آگاهی، تجربه، امکانات و تجهیزات مناسب بر آن است تا در طی ۵ سال آینده در زمینه اپیدمیولوژی مواد دخانی، راهکار‌های موثر بر پیشگیری مصرف مواد دخانی، روش‌های ترک مواد دخانی، اثرات اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی مواد دخانی، علل گرایش به سیگار و مواد دخانی در نوجوانان و جوانان و کمک به اجرای قوانین کنترل دخانیات در سطح کشور پیشرو باشد.

ماموریت

پیشگیری و کنترل دخانیات در راستای ارتقاء سلامت جامعه که با رسیدن به اهداف کلان ذیل قابل دستیابی خواهد بود. انجام پژوهش و انتشار نتایج آن‌ها در خصوص موانع اجرای قانون جامع کنترل دخانیات، انجام پژوهش و انتشار نتایج آن‌ها در خصوص روش‌های هزینه اثر‌بخش در درمان ترک سیگار،ارائه راه حل‌هایی مبتنی بر شواهد علمی برای پیشگیری از شروع مصرف دخانیات بویژه قلیان، انجام پژوهش و انتشار نتایج آنها در خصوص اثرات بیماری‌زایی دخانیات، تربیت نیروی انسانی محقق مورد نیاز در زمینه پیشگیری و کنترل دخانیات، تامین شواهد علمی لازم و مشارکت فعال برای تقویت و استحکام سیاست‌های نظام سلامت کشور در خصوص پیشگیری و کنترل دخانیات.

گرایش(Line) پژوهشی

بررسی موانع اجرای قانون جامع کنترل دخانیات، بررسی روش‌های هزینه اثر بخش در درمان ترک سیگار، بررسی راهکار‌های پیشگیری از شروع مصرف دخانیات بویژه قلیان، بررسی اثرات بیماری‌زایی استعمال دخانیات، اپیدمیولوژی مواد دخانی، بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی و سیاسی مواد دخانی، بررسی علل گرایش به مواد دخانی.

امکانات و توانمندی‌ها

آزمایشگاه تشخیص میزان وابستگی به نیکوتین از طریق سنجش میزان مونوکسید کربن بازدمی توسط دستگاه smokerlyzer و تفسیر اطلاعات بدست آمده بر اساس تست Fagerstrom (پرسشنامه سنجش میزان وابستگی به نیکوتین).

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

  • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By