خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۴ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۳/۵۷ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۶۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۶ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۷۵ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۱ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۹%
مقالات با همکاری بین المللی
۲%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۹%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات محیط کار در سال ۱۳۸۹ با کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت، تأسیس شد. این مرکز در سال ۱۳۹۵ با تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، موافقت قطعی را دریافت کرد.

چشم انداز

همکاری در برنامه‌ریزی جامع برای رسیدن به اهداف برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه ریزی جامع علمی کشور در محیط کار و سلامت کارگران و کارگران در مشاغل مختلف، استفاده بهینه از امکانات برای توسعه و استفاده از دانش بشری در محیط کار و بهبود وضعیت سلامت کارکنان و وضعیت محیط زیست، ایجاد مرکز ثبت اطلاعات، اطلاعات مربوط به حوادث و بیماری‌های شغلی، مشکلات زیست محیطی صنایع و سایر ادارات و سازمان‌ها، آموزش پژوهشگر و نیروی انسانی با تجربه در زمینه محیط کار در مقاطع مختلف علمی.

گرایش پژوهشی

در مرکز تحقیقات اساسی و کاربردی در زمینه عوامل محیطی، بیماری‌های شغلی و مشکلات زیست محیطی انجام می‌شود. علاوه بر این برخی از دانشجویان دکتری پزشکی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی می توانند پروژه‌های تحقیقاتی خود را با نظارت اعضای هیئت علمی مرکز انجام دهند.

امکانات و توانمندی‌ها

آزمایشگاه تحقیقاتی سنجش‌های محیطی

هرم هيات علمي