خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۵ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۳ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۲/۱۵ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۲۳ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۶ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۸۴ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۳۹ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۵%
مقالات با همکاری بین المللی
۹%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۳۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۵%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک در ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شده و در سال ۱۳۹۰ افتتاح گردیده و فعالیت خود را آغاز نموده است.

چشم‌انداز

این مرکز در تلاش است با انجام پژوهش‌های نوآفرینانه در حوزه سلامت مادر و کودک، متناسب با نیازهای سلامت مادران و کودکان به عنوان قطب علمی سلامت مادر و کودک در جنوب کشور تا پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دست می یابد.

ماموریت

این مرکز با استفاده از اساتید توانمند و کارکنان با انگیزه و از طریق انجام طرح‌های پژوهشی نوآورانه در راستای ارتقای سلامت مادران در استان هرمزگان تلاش می‌کند با شناسایی مهمترین نیازهای مادران باردار و غیرباردار، نوزادان، کودکان، ضمن ترویج دانش و مهارت مراقبت از خود و جامعه در گروه زنان و کودکان و انتشار دستاوردهای علمی و فناوری خود، به معاونت‌های بهداشتی و درمان دانشگاه در ارائه خدمات متناسب با نیاز جامعه یاری رساند.

هرم هيات علمي

-