خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۸ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۶/۷۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۲/۵۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۳ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۵۶۳ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۸۳ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۶%
مقالات با همکاری بین المللی
۷%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۸%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات ژنتیک در بیماری‌های غیرواگیر در تاریخ ۹۰/۹/۲۸ موفق به اخذ موافقت اصولی شد.

چشم انداز

استان سیستان و بلوچستان یکی از پهناورترین استان های کشور است که میزان ازدواج های فامیلی در این استان و بالطبع آن بیماری های ژنتیکی بسیار بالاست به طوریکه بنا به اعلام معاونت بهداشتی دانشگاه، بیماری های ژنتیک چهارمین علت مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال است همچنین بنابر اعلام اداره ژنتیک وزارت بهداشت، آمار مشخصی از تولد کودکان مبتل