خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
  • ۷ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۲۴ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۳/۲۶ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۰۸ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۲ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۵۳۹ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۶۵ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۰%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۹%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۲۵%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۲%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات سلامت بارداری به استناد رای صادره در دویست و چهاردهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ ۹۰/۹/۲۸ مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

چشم‌انداز

مرکز بر آن است تا با استفاده از تجربیات، توان و استعداد بالقوه و بالفعل اساتید، محققین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و کشور و با استفاده از محقیقن علاقمند و توانمند داخلی و خارجی مرتبط با این رشته، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت بارداری را بعنوان برترین، معتبرترین و فعالترین مرکز پژوهش و تحقیقات در سطح استان در زمینه پژوهش های بنیادی و کاربردی معرفی کند. همچنین امید دارد مرکز تحقیقات از طریق ارتباط نزدیک با سایر مراکز تحقیقاتی در راستای چشم انداز ۵ ساله بتواند با تحقیقات پایه و بالینی زمینه ارتقاء سلامت جامعه را بهبود بخشد.

ماموریت

مرکز تحقیقات سلامت بارداری مأموریت دارد، با بهره مندی از توانمندی‌های اعضای هیئت علمی در داخل و خار