خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۶ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۴/۴۷ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۷۵ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۰ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۳۹۸ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۸۹ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۱%
مقالات با همکاری بین المللی
۷%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۲%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی در دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌ها در تاریخ ۹۱/۳/۲۳ با نام مرکز تحقیقات هپاتیت موافقت اصولی گرفت و سپس در در دویست و پنجاه و سومین شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ ۹۵/۲/۲/۶ نام مرکز به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفون&