خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۱ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۸/۳۳ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۲/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۷ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۰۵۸ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۲۷ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۳۲%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۴%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۹%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳۳%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماری‌های عفونی رفسنجان در خرداد ماه سال۱۳۹۱ موفق به اخذ مجوز اصولی تأسیس و در سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ موافقت قطعی تأسیس از سوی شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک