خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۱/۱
  • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۱ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۲/۵۵ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۷ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۲۰ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۴۷ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۹%
مقالات با همکاری بین المللی
۲%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۶%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه:

مرکز تحقیقات سلامت سالمندان در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۱ با حضور وزیر وقت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح و در تاریخ ۹۱/۳/۲۳ در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی موفق به اخذ موافقت اصولی گردید.

چشم انداز

مرکز تحقیقات سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر آن است که با بهره گیری از توان اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان و بهره‌گیری از فناوری، پژوهش و توسعه همکاری بین بخشی و فضای سرشار از خلاقیت و نوآوری جزو مراکز مطرح همتراز خود درسطح کشور در پنج سال آینده باشد.

اهداف

ارتقاء وضعیت اجتماعی،بهداشتی،درمانی و کیفیت زندگی سالمندان در سطح منطقه و کشور، ارتقاء جایگاه و رتبه علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان از طریق کسب جایگاه نخست در منطقه شمال شرق کشور، بسط و گسترش تولیدات علمی تولید شده در حوزه سالمندان در سطح منطقه،ملی و بین المللی، انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز جامعه در حوزه سالمندی، حمایت از محققین ممتاز در حوزه سالمندی

گرایش پژوهشی

سل