خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۹/۱۵
  • ۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۲۰ تعداد اعضای هیات علمی
  • ۲/۳۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۲/۴۳ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
  • ۵ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
  • ۲۱۱ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
  • ۹۰ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۳۲%
مقالات با همکاری بین المللی
۵%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۱۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

از فروردین ماه سال ۱۳۹۲ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بطور رسمی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان تشکیل گردید.

چشم انداز

این مرکز قصد دارد با انجام پژوهش‌های کاربردی در سطح استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حیطه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و با تاکید بر اصل عدالت در سلامت و کرامت انسانی در راستای تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش موثری را ایفا نموده و در طی ۵ سال آینده به یکی از مراکز تحقیقاتی برتر کشور تبدیل شود.

مأموریت

حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و کاهش بی عدالتی در سلامت یکی از وظایف خطیر متولیان سلامت است . انجام تحقیقات در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و آموزش گروه‌های هدف و برقراری ارتباط با سایر ارگان‌ها و سازمان‌های دخیل در سلامت جهت شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و انجام مداخلات موثر در این زمینه از راه‌های تحقق این هدف و تامین سلامت جامعه می‌باشد.

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

  • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By