خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۵ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۲۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۴/۶۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۸۵ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۱ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۴۲۷ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۹۲ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۵%
مقالات با همکاری بین المللی
۹%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۲۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۴%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه از سال ۱۳۹۱ تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعالیت خود را آغاز نموده است.

چشم انداز

مرکز برآن است تا موافقت قطعی را اخذ نموده و مجوز پذیرش دانشجوی PhD by Research را دریافت نماید و در زمینه آنالیز مواد غذائی از نظر مواد مغذی، غیر مغذی، باقیمانده سموم و آلاینده‌ها مرجعیت علمی و پژوهشی را در منطقه غرب کشور داشته باشد.

ماموریت

رسالت مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه، ایجاد بستر و فضای مناسب برای محققین جهت انجام پژوهش های کاربردی در زمینه بهداشت مواد غذائی، تغذیه بالینی، تغذیه کاربردی، امنیت غذائی، تغذیه جامعه، سیاست گذاری غذا و تغذیه، و مدیریت بخش غذا، همچنین تربیت محققین توانمند در زمینه بهداشت تغذیه به منظور مشارکت در توسعه و ارتقای سلامت جامعه می باشد. مرکز سعی خواهد نمود با استفاده از اسناد بالا دستی، با توانمندسازی نیروهای انسانی، افزایش انگیزه در پژوهشگران واستفاده بهینه از منابع و تجهیزات به رسالت فوق دست یابد.