حذف ۱ مقاله پرنویسنده: 

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۴ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۶/۹۶ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۴۲ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۸ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۳۵۵ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۵۱ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۲۳%
مقالات با همکاری بین المللی
۳%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۷%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۷%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۴ موافقت اصولی خود را دریافت کرد.

چشم انداز

این مرکز قصد دارد با انجام پژوهش­‌های کاربردی و بنیادی در سطح استانی، ملی، منطقه‌­ای و بین‌­المللی در حیطه عوامل موثر بر هپاتیت و سلامت کبد و با تاکید بر اصل عدالت در سلامت و کرامت انسانی در راستای تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش موثری را ایفا نموده و در طی ۵ سال آینده به یکی از مراکز تحقیقاتی برتر کشور تبدیل شود.

ماموریت

حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و کاهش ابتلا ب