خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۹ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۲/۴۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۲/۶۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۸ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۰۶ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۸۳ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۴%
مقالات با همکاری بین المللی
۳%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۹%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در تاریخ ۹۱/۳/۲۳، به استناد رای صادره در دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی موافقت اصولی مرکز صادر شد.

چشم‌انداز

دستیابی به جایگاهی متناسب با شرایط دانشگاه در بین مراکز تحقیقاتی (جایگاه برتر در بین مراکز)، شناسایی مرکز به عنوان مرجع ارائه تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بویژه در این ناحیه از کشور، معرفی مرکز به عنوان یکی از نمایندگان علمی کشور به سازمان‌های بین المللی بهداشت مثلWHO.

ماموریت