خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۷/۲۵
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۱ تعداد اعضای هیات علمی
  • ۴/۰۳ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۸۳ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
  • ۱۲ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
  • ۵۴۱ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
  • ۱۳۴ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۱۱%
مقالات با همکاری بین المللی
۴%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۹%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۴%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت در تاریخ ۸۸/۳/۲ موافقت اصولی با تاسیس خود را دریافت نمود. موافقت قطعی مرکز در تاریخ ۹۴/۷/۸ از طرف شورای گسترش دانشگاه‌ها صادر گردید.

چشم انداز

کسب جایگاه نخست در زمینه تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت در سطح مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و قرارگیری در موقعیت ارزشیابی طرح ها و برنامه‌های مرتبط با عوامل رفتاری و اجتماعی مرتبط با سلامت در کشور

ماموریت

مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت مصمم است تا با شناخت عوامل اجتماعی و رفتاری موثر بر سلامت، با استفاده از توانمندی‌های علمی و عملی موجود ، از طریق هدایت، حمایت و طراحی و اجرای پژوهش‌های کاربردی با خلق و ترجمان دانش مورد نیاز، بتواند نقش خود را در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه ایفا نماید.

گرایش پژوهشی

عوامل اجتماعی و رفتاری موثر بر سلامت با تمرکز بر بیماری‌های غیرواگیر

امکانات و توانمندی‌ها

وجود کوهورت پایش سلامت کارکنان دانشگاه، وجود بایوبانک کوهورت، مشارکت در بخش تشخیص طبی آزمایشگاه جامع دانشگاه، آغاز تاسیس آزمایشگاه رفتار شناسی در مرکز تحقیقات.

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

  • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By