خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۴ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۴/۷۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۵/۲۵ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۰ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۶۸ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۵۶ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۸%
مقالات با همکاری بین المللی
۲۶%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۹%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات تولید سلول‌های جنسی (گامتوژنزیس) دانشگاه علوم پزشکی کاشان به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه‌حل در امور بهداشتی درمانی تاسیس گردیده است.

چشم انداز

مرکز با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری‌های نوین تولید مثل و سلول‌های بنیادی جنسی از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی فعالیت خود را آغاز نمود.

ماموریت

هدف مرکز این است که با انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه اسپرم، تخمک، لقاح و لانه گزینی و سلول‌های بنیادی جنسی به عنوان قطب پژوهشی علوم بیولوژی تولید مثل کشور درآید.

هرم هيات علمي

-