خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۷ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۵/۹۱ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۰۵ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۴ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۶۳۹ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۰۸ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۸%
مقالات با همکاری بین المللی
۶%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۹%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت خلیج‌فارس فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ شروع نمود. این مرکز در ۱۳۸۸/۸/۱۰ موفق به دریافت موافقت اصولی شد و در سال ۱۳۹۵ موافقت قطعی خود را از سوی شورای گسترش وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی دریافت نمود.

چشم‌انداز

این مرکز بر آن است با راه‌اندازی شبکه‌ای از تحقیقات در زمینه عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت و عدالت در سلامت باشد تا با تبادل اطلاعات، دانش، تجارب موجود و با ارائه تصویری مناسب از وضعیت موجود، در اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در امر تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت موثر واقع گردد.

ماموریت

ماموریت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت خلیج‌فارس تولید و بکارگیری دانش مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به منظور ارتقا سلامت جامعه و تبدیل مرکز به عنوان قطب پژوهش در کشور در۵ سال آینده می‌باشد. ماموریت اصلی این مرکز رویایی با معضلات بهداشتی، ارتقا سطح سلامت جامعه، حرکت به سوی جامعه سالم‌تر، شناسایی و برطرف نمودن مشکلات بهداشتی، ارتقا سطح سلامت جامعه و حرکت به سوی جامعه سالم‌تر، شناسایی و کاهش عوامل ایجاد‌کننده بیماری‌های جسمی و روانی، شناسایی تعیین‌کننده‌های سلامت بویژه عوامل اجتماعی موثر برسلامت مانند فقر، سواد ، حمایت‌های اجتماعی، درآمد، بیکاری، فشارهای روانی، مسکن، آب، محیط زیست، محیط کار، تغذیه، آموزش و ...، افزایش سواد سلامت در جامعه و توانمند نمودن مردم در زمینه انجام خودمراقبت&#