خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۴ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۱/۸۳ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۲۵ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۳ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۲ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۲ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۳۳%
مقالات با همکاری بین المللی
۹%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات بیماری‌های ریه و سل در سال ۱۳۹۰ موافقت اصولی کسب نمود.

چشم انداز

مرکز تحقیقات بیماری‌های التهابی ریه در نظر دارد تا در ۶ سال آینده به یکی از مراکز تحقیقاتی برتر در زمینه پژوهش‌های مرتبط با پیشگیری تشخیص و درمان اختلالات تنفسی تبدیل گردد.

ماموریت

توسعه زیر ساخت های پژوهش، ارتقا کمی و کیفی پژوهش‌های بنیادی و بالینی در زمینه بیماری‌های تنفسی

الویت‌های پژوهشی

انجام پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه بیماری‌های ریوی از جمله آسم، توبرکلوزیس، سارکوئیدوزیس، انجام پروژه های پژوهشی مرتبط با فرآورده‌های سلامت محور در حوزه درمان بیماری‌های التهابی ریه و تهیه داروهای جدید، تجاری سازی و ثبت اختراع.

هرم هيات علمي