حذف ۹ مقاله پرنویسنده: 

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
 • ۵۷ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۱۱۳ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۹/۸۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۸۳ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
 • ۳۰ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
 • ۶۱۵۹ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
 • ۶۲۸ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۶%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۳%
خوداستنادی دانشکده
۴۶%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۹%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

گروه‌ها

زنان و زایمان

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

روانپزشکی

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

رادیولوژی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

طب اورژانس

 • اعضاء: ۲ مقالات: استنادات

علوم تشریح

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

معارف

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات

میکروبیولوژی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

فیزیولوژی و فارماکولوژی

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات

دروس عمومی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

داخلی

 • اعضاء: ۳۰ مقالات: استنادات

بیهوشی

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

ایمونولوژی

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

اطفال

 • اعضاء: ۸ مقالات: استنادات

بیوشیمی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

پاتولوژی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

چشم و ENT

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات

جراحی

 • اعضاء: ۱۲ مقالات: استنادات

پزشکی اجتماعی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

اپیدمیولوژی و آمار زیستی

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات