خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۹/۱۹
 • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۱۸ تعداد اعضای هیات علمی
 • ۱۴/۳۷ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲/۲۷ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
 • ۲۸ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۳۰۰۵ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۲۰۹ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۲۵%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۴%
خوداستنادی دانشکده
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۴۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

گروه‌هاي آموزشي

آموزش بهداشت و خدمات بهداشتی درمانی

 • اعضاء: ۹ مقالات: __استنادات:

بهداشت حرفه‌ای

 • اعضاء: ۳ مقالات: __استنادات:

بهداشت محیط

 • اعضاء: ۶ مقالات: __استنادات: