خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۹/۲۱
 • ۴۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۳۰۸ تعداد اعضای هیات علمی
 • ۱۰/۴۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲/۴۲ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
 • ۷۷ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۶۲۴۶۸ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۶۰۰۶ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۱۵%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۶%
خوداستنادی دانشگاه
۱۱%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۸%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج) برای اولین بار فعالیت خود را در قالب دانشکده علوم ‌پزشکی سپاه به عنوان یکی از دانشکده‌های دانشگاه امام حسین )ع) در سال ۱۳۶۴ شروع کرد و با گسترش فعالیت‌ها و نیاز به توسعه نظام سلامت نیروهای مسلح از سال ۱۳۷۱ مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی را به دست آورد و در سال ۱۳۷۴ در نهایت با تصویب تشکیل دانشگاه علوم پزشکی در شصت و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی به ‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ با توجه به نیاز سپاه به کادر درمانی هر ساله در حدود ۱۰۰ دانشجوی پزشکی پذیرش شده‌اند. از سال ۱۳۷۵ به بعد هر سال در حدود ۳۰ دانشجو در این دانشگاه پذیرش می شوند.

دانشجويان

۰ ۰ ۱۰۸۴

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

عدم محاسبه:  

دانشکده‌ها

بهداشت

 • اعضاء: ۲۱ مقالات: ۰ استنادات: ۰

پرستاری و مامایی

 • اعضاء: ۳۲ مقالات: ۰ استنادات: ۰

داروسازی

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۰ استنادات: ۰

پزشکی

 • اعضاء: ۱۶۳ مقالات: ۰ استنادات: ۰

بيمارستان‌ها

بیمارستان نجمیه

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات:

بیمارستان جماران

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات:

بیمارستان بقیه ا... الاعظم

 • اعضاء: ۱۳۰ مقالات: ۰ استنادات: ۰

مراکز تحقيقاتي

مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی

 • اعضاء: ۸ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت

 • اعضاء: ۱۲ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات توکسین های میکروبی

 • اعضاء: ۲ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات فناوری‌های نوین شنوایی

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات آترواسکلروز

 • اعضاء: ۱۴ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات طب قرآن و حدیث

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات بهداشت

 • اعضاء: ۲۰ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژی

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات تروما

 • اعضاء: ۱۸ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات نانو بیوتکنولوژی

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیقات علوم رفتاری

 • اعضاء: ۱۴ مقالات: استنادات:

پژوهشکده ها

سیستم بیولوژی مسمویت‌ها

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: ۰ استنادات: ۰

سبک زندگی

 • اعضاء: ۴۳ مقالات: ۰ استنادات: ۰