مراکز تحقيقاتي

غدد درون ریز و متابولیسم

 • اعضاء: ۲۱ مقالات: ۱۶۱۸ استنادات: ۲۶۷۶۳

علوم داروئی

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: ۱۱۰۴ استنادات: ۲۱۶۵۳

چشم پزشکی ترجمانی

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۷۷۶ استنادات: ۳۷۳۵

هماتولوژی، انکولوژی و پیوند مغز استخوان

 • اعضاء: ۱۹ مقالات: ۷۵۱ استنادات: ۹۳۳۹

انستیتو سرطان

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۶۵۱ استنادات: ۶۳۹۳

نقص ایمنی کودکان

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۵۳۳ استنادات: ۴۹۱۴

مرکز ملی مطالعات اعتیاد

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۵۰۷ استنادات: ۸۰۰۲

بیوسنسورها

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۴۵۱ استنادات: ۵۳۰۹

اعتیاد

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۴۴۹ استنادات: ۵۳۷۵

روانپزشکی

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۴۳۶ استنادات: ۶۰۱۶

موسسه ملی تحقیقات سلامت

 • اعضاء: ۱۲ مقالات: ۴۰۵ استنادات: ۴۱۷۸

سرطان

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۳۹۸ استنادات: ۵۳۹۷

تروما

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۳۹۳ استنادات: ۱۵۰۱۴

روماتولوژی

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۳۸۷ استنادات: ۳۲۳۹

ایمونولوژی مولکولی

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۳۷۸ استنادات: ۳۵۰۶

دندانپزشکی

 • اعضاء: ۱۲ مقالات: ۳۶۹ استنادات: ۲۵۸۵

ایمونولوژی، آسم و آلرژی

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۳۳۹ استنادات: ۴۸۵۵

بهره برداری از دانش سلامت

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۳۱۷ استنادات: ۴۴۴۱

مواد زائد جامد

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۳۱۵ استنادات: ۴۰۶۳

گیاهان دارویی

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۳۱۲ استنادات: ۳۸۰۱

بیماری‌های غیرواگیر

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۲۸۲ استنادات: ۶۶۴۶

طراحی و توسعه دارو

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۲۶۹ استنادات: ۲۶۳۹

نانوفناوری

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۲۶۵ استنادات: ۱۰۹۸۶

ارولوژی

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۲۶۳ استنادات: ۱۸۱۰

ایدز ایران

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۲۵۶ استنادات: ۱۸۳۲

بیماری‌های پوست و جذام

 • اعضاء: ۹ مقالات: ۲۵۵ استنادات: ۳۷۲۳

مادر، جنین و نوزاد

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: ۲۵۴ استنادات: ۸۹۳

ضایعات مغزی و نخاعی

 • اعضاء: ۱۵ مقالات: ۲۵۲ استنادات: ۱۳۷۶

بیماری‌های مزمن و صعب العلاج

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۲۵۰ استنادات: ۱۵۳۶

پزشکی ورزشی

 • اعضاء: ۱۲ مقالات: ۲۴۲ استنادات: ۱۳۲۵

زیست فناوری

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۲۴۱ استنادات: ۳۸۸۷

آلودگی هوا

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۲۴۰ استنادات: ۳۷۸۳

دیابت

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۲۳۹ استنادات: ۱۲۴۶

طب تجربی

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۲۲۹ استنادات: ۱۷۱۹

علوم و تکنولوژی در پزشکی

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۲۲۳ استنادات: ۲۰۱۵

پوست و سلول‌های بنیادی

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۲۲۰ استنادات: ۷۰۵

بیماری‌های مغز و اعصاب

 • اعضاء: ۱۵ مقالات: ۲۰۸ استنادات: ۱۰۳۵

کیفیت آب

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۲۰۷ استنادات: ۲۴۱۲

مراقبت‌های پرستاری و مامایی

 • اعضاء: ۱۵ مقالات: ۲۰۰ استنادات: ۶۹۲

مالتیپل اسکلروزیس

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۱۹۵ استنادات: ۲۳۵۸

چاقی و عادات غذایی

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۱۸۱ استنادات: ۷۶۷

تصویربرداری سلولی و مولکولی

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۷۰ استنادات: ۹۲۲

رشد و تکامل کودکان

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۶۸ استنادات: ۲۲۵۸

رادیولوژی نوین و تهاجمی

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۱۶۸ استنادات: ۶۵۹

انگل‌های بومی ایران

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۱۶۵ استنادات: ۱۳۵۲

زیست مواد در پزشکی

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۱۵۴ استنادات: ۱۳۴۳

نفرولوژی

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۱۵۴ استنادات: ۸۹۶

سرطان‌های گوارش و کبد

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۱۴۹ استنادات: ۱۶۰۸

اخلاق و تاریخ پزشکی

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: ۱۴۶ استنادات: ۱۰۴۳

بهداشت باروری ولیعصر

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۱۲۷ استنادات: ۱۰۴۱

لیزر در دندانپزشکی

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۱۲۵ استنادات: ۸۸۶

ارولوژی اطفال

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۱۱۹ استنادات: ۷۶۸

میکروبیولوژی مواد غذایی

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۱۴ استنادات: ۴۱۲

کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۱۱۰ استنادات: ۱۵۱۴

استئوپروز

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۱۰۸ استنادات: ۵۲۰

سلامت سالمندان

 • اعضاء: ۱ مقالات: ۱۰۳ استنادات: ۵۱۷

تجویز و مصرف منطقی دارو

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۱۰۲ استنادات: ۵۵۷

پزشکی هسته‌ای

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۱۰۱ استنادات: ۴۷۰

گوش و حلق و بینی

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۱۰۰ استنادات: ۳۸۳

بانک فراورده‌های پیوندی

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۹۸ استنادات: ۶۱۲

بیماری‌های اتوایمیون تاولی

 • اعضاء: ۹ مقالات: ۹۷ استنادات: ۳۶۶

پژوهش‌های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۹۱ استنادات: ۲۳۸۴

بیماری‌های گوارش

 • اعضاء: ۱۷ مقالات: ۸۹ استنادات: ۴۸۵۵

اختلالات متابولیک

 • اعضاء: ۱ مقالات: ۸۹ استنادات: ۲۴۰

سرطان‌های دستگاه ادراری و تناسلی

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۷۸ استنادات: ۳۳۴۴

روان تنی

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۷۱ استنادات: ۱۹۲

تضمین کیفیت دارو

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۷۰ استنادات: ۶۰۲

جراحی‌های فک و صورت

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۶۹ استنادات: ۲۸۹

بیولوژی سرطان

 • اعضاء: ۱ مقالات: ۶۶ استنادات: ۴۹۱

بیماری‌های عفونی اطفال

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۵۸ استنادات: ۶۳۴

بیماری‌های شغلی و طب کار

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۵۵ استنادات: ۲۷۲

اختلالات خواب شغلی

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۵۵ استنادات: ۱۸۱

ایمپلنت دندانی

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۵۴ استنادات: ۲۳۴

الکتروفیزیولوژی پایه

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۴۵ استنادات: ۲۶۲

پرتودرمانی سرطان

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۳۵ استنادات: ۳۱

عدالت در سلامت

 • اعضاء: ۱ مقالات: ۳۳ استنادات: ۲۶

سرطان‌های سلول‌های خون ساز

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۳۲ استنادات: ۷۶۱

واکسن‌های نوترکیب

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۳۱ استنادات: ۶۶

بیماری‌های ریوی

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۲۸ استنادات: ۸۱

تغذیه با شیر مادر

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۲۸ استنادات: ۸۲

پیوند کبد

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۲۶ استنادات: ۳۳

مدیریت اطلاعات سلامت

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۲۵ استنادات: ۳۴

پیشگیری از پوسیدگی دندان

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۲۲ استنادات: ۱۰۶

سلول درمانی و پزشکی بازساختی

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۲۲ استنادات: ۳۵

ترومبوز هموستاز

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۲۱ استنادات: ۵۸

بیماری های مزمن کلیه در کودکان

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۹ استنادات: ۱۶۵

مسمومیت‌ها

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۸ استنادات: ۳۶۹

فناوری‌های بیومدیکال رباتیک

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۸ استنادات: ۹

سلول درمانی در بیماری‌های گوارشی

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۱۵ استنادات: ۱۶

بیماری‌های پستان

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۱۵ استنادات: ۱۶

متابولومیکس و ژنومیکس

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۱۵ استنادات: ۱۸

ویروس شناسی بالینی

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۱۴ استنادات: ۱۱

گوارش و کبد کودکان

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۱۴ استنادات: ۱۸

آموزش علوم پزشکی

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۱۳ استنادات: ۲۵

پیشگیری اولیه از بیماری‌های قلب و عروق

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۲ استنادات: ۱۶

مدیریت و اقتصاد دارو

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۱ استنادات: ۱۳

فناوری های نوین قلب و عروق

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۱ استنادات: ۲۰

پزشکی فردی

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۹ استنادات: ۳

فوریت‌های پیش بیمارستانی

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۶ استنادات: ۱۹

پزشکی مبتنی بر شواهد

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۴ استنادات: ۱۰

قلب تهران

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۲ استنادات: ۰

علوم قرآن، حدیث و طب

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۲ استنادات: ۱۰

علوم شناختی و رفتاری

 • اعضاء: ۲ مقالات: استنادات:

مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات:

نقشه برداری مغز

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات:

طب و داروسازی سنتی

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات: