حذف ۱ مقاله پرنویسنده: 

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
 • ۷۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۲۳۲ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۸/۷۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۳۱ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
 • ۶۲ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
 • ۲۰۰۲۹ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
 • ۲۲۷۹ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۰%
مقالات با همکاری بین المللی
۴۲%
خوداستنادی دانشگاه
۲۶%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۴%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

از سال ۱۳۶۴ سازمان منطقه‌ای بهداری به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد تغییر نام داد و به طور کلی ساختار آن متحول و مأموریت های جدید در ارتباط با بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا و دارو، فرهنگی، دانشجوئی و توسعه مدیریت و منابع برای آن پیش بینی شد. مطالعه روند رشد خدمات در استان در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ گویای این واقعیت است که وضعیت بهداشت و درمان از بهبود نسبی برخوردار بوده و روند رشد آن ادامه پیدا کرده است.

در دهه دوم شکل گیری نظام جدید سلامت یعنی از سال ۱۳۷۴ تا کنون و پس از فراغت از کمیت ها و توسعه واحدهای بهداشتی، درمانی و افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات، کیفیت خدمات در ابعاد مشخص مورد توجه قرار گرفت و بعنوان یکی از اولویتهای مهم دانشگاه در دستور کار قرار گرفت، که با اجرای طرح های مختلف و پایلوت کشوری، پایه های بهداشت و درمان استوار شد. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و آغاز برنامه های کاری وزارت بهداشت افزایش تخت و منابع بیمارستانی در دستور کار قرار گرفت، به گونه ای که در دهه ۱۳۷۰ تغییرات اساسی در سطح درمان کشور و استان رخ داد.

ویژگی ها

- ایجاد امکانات تحقیقی و پژوهشی بمنظور افزایش توان علمی در رابطه با مسائل بهداشتی ودرمانی در سطح استان
- کسب چندین مدال در المپیادهای دانشجویی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
- بهره مندی دانشجویان دانشگاه از ۲۲۴۵۰ متر مربع فضای آموزشی در دانشکده ها و بیمارستان ها و کتابخانه های تخصصی
- تجهیزات مدرن آموزشی و کمک آموزشی و تحقیقاتی

دانشجويان

۹۳ ۲۲۰ ۲۵۰۹

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

عدم محاسبه:  

دانشکده‌ها

پزشکی

 • اعضاء: ۱۲۲ مقالات: ۸۰۰ استنادات: ۵۳۹۴

بهداشت

 • اعضاء: ۱۵ مقالات: ۴۰۵ استنادات: ۲۴۶۰

پرستاری و مامایی

 • اعضاء: ۳۲ مقالات: ۲۰۷ استنادات: ۸۵۶

دندانپزشکی

 • اعضاء: ۲۴ مقالات: ۸ استنادات: ۵۶

فناوری‌های نوین

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۰ استنادات: ۰

پیراپزشکی

 • اعضاء: ۱۴ مقالات: ۰ استنادات: ۰

پرستاری بروجن

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۰ استنادات: ۰

بيمارستان‌ها

بیمارستان ولیعصر بروجن

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات:

بیمارستان هاجر

 • اعضاء: ۶۱ مقالات: ۰ استنادات: ۰

بیمارستان آیت اله کاشانی

 • اعضاء: ۳۷ مقالات: ۰ استنادات: ۰

مراکز تحقيقاتي

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۵۹۳ استنادات: ۱۰۹۱۰

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۴۲۷ استنادات: ۲۶۷۶

مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۱۴۰ استنادات: ۱۰۲۰

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 • اعضاء: ۹ مقالات: ۸۳ استنادات: ۲۰۶

مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت

 • اعضاء: ۹ مقالات: ۴۴ استنادات: ۱۰۵

مرکز تحقیقات سرطان

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۲۱ استنادات: ۵۷

مرکز تحقیقات پرستاری مامایی جامعه نگر

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۲۰ استنادات: ۶

پژوهشکده ها

علوم پایه سلامت

 • اعضاء: ۱۹ مقالات: ۹۷۱ استنادات: ۱۲۶۹۴