حذف ۱۳ مقاله پرنویسنده: 

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
 • ۱۰۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۲۸۱ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۸/۹۵ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۱۲ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
 • ۴۹ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
 • ۱۵۴۰۷ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
 • ۱۷۲۰ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۰%
مقالات با همکاری بین المللی
۲۵%
خوداستنادی دانشگاه
۳۳%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۵%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

این دانشگاه در سال ۱۳۶۸ در قالب دانشکده تأسیس شد. دانشکده پزشکی لرستان در سال ۱۳۷۰ بر اساس مصوبه شورای گسترش دانشگاه ها تأسیس گردید. اولین گروه دانشجویان این دانشکده ابتدا در سایر دانشکده ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی یزد پذیرفته شدند ولی در سال ۱۳۷۱ اولین ورودی های دانشکده به طور مستقیم پذیرفته شدند. بر اساس مصوبه شورای عالی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۷۲ این دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی لرستان ارتقا یافت.

ویژگی ها

• کسب رتبه اول در بخش مقالات دانشجویی در جشنواره رازی در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷

• کسب مقام اول کمیته تحقیقات دانشجویی در بین شبکه های کمیته تحقیقات دانشجویی کشور در سال ۱۳۸۷

دانشجويان

۴۶ ۱۷۳ ۳۳۶۹

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

عدم محاسبه:  

دانشکده‌ها

پزشکی

 • اعضاء: ۱۳۱ مقالات: ۴۶۸ استنادات: ۳۰۲۹

داروسازی

 • اعضاء: ۱۴ مقالات: ۹۰ استنادات: ۹۳۳

دندانپزشکی

 • اعضاء: ۲۸ مقالات: ۱۵ استنادات: ۱۱۶

پرستاری پلدختر

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۰ استنادات: ۰

بهداشت و تغذیه

 • اعضاء: ۳۳ مقالات: ۰ استنادات: ۰

پرستاری و مامایی

 • اعضاء: ۲۸ مقالات: ۰ استنادات: ۰

پیراپزشکی

 • اعضاء: ۲۰ مقالات: ۰ استنادات: ۰

پرستاری الیگودرز

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۰ استنادات: ۰

پرستاری بروجرد

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۰ استنادات: ۰

بيمارستان‌ها

بیمارستان شهدای عشایر

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۲۱ استنادات: ۲۸۶

بیمارستان خیریه عسلی

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۰ استنادات: ۰

بیمارستان شهید رحیمی

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۰ استنادات: ۰

بیمارستان شهید مدنی

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۰ استنادات: ۰

بیمارستان اعصاب و روان مهر

 • اعضاء: ۲ مقالات: ۰ استنادات: ۰

مراکز تحقيقاتي

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی

 • اعضاء: ۳۸ مقالات: ۴۸۴ استنادات: ۵۹۰۶

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 • اعضاء: ۲۲ مقالات: ۹۸ استنادات: ۲۹۴

مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه

 • اعضاء: ۲۰ مقالات: ۹۲ استنادات: ۴۲۷

مرکز تحقیقات هپاتیت

 • اعضاء: ۱۴ مقالات: ۵۱ استنادات: ۳۵۵

مرکز تحقیقات قلب و عروق

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۲ استنادات: ۱