خلاصه عملکرد

 • ۱۵۳ اعضای هیات علمی
  با صفر یا یک مقاله
 • ۹۸۶ تعداد اعضای هیات علمی
 • ۷/۳۸ نسبت استناد به مقاله
  در همه سال‌ها
 • ۲/۰۵ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
 • ۷۷ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۸۳۹۲۵ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۱۱۵۶۰ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۱۸%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۰%
خوداستنادی دانشگاه
۱۶%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۸%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي بر اساس مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

دانشگاه علوم پزشکی ایران برای اولین بار با عنوان مرکز پزشکی بین المللی ایران در مرداد ماه سال ۱۳۵۲ توسط عبدالحسین سمیعی بنیان گذاری شد. کتابخانه مرکزی این مرکز در مدت کمتر از دو سال با جمع آوری چندین هزار مجله علمی و کتاب های مختلف در شاخه های علوم پزشکی و ارتباط مستقیم از طریق ماهواره با مرکز اطلاعات پزشکی آمریکا در ردیف مراکز مهم اطلاعات پزشکی در سطح بین المللی قرار گرفت. این مرکز سپس توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان کتابخانه و مرکز اطلاعات منطقه وسیع مدیترانه شرقی معرفی شد. براساس مصوبات یک صد و سومین نشست شورای گسترش آموزش عالی در شهریور ۱۳۵۴، مرکز پزشکی بین المللی ایران مجاز به تاسیس دانشکده پزشکی و دانشکده علوم پزشکی در رشته های مختلف علوم پایه پزشکی و دانشکده پرستاری در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و دانشکده علوم پیراپزشکی و مدیریت موسسات پزشکی و بهداشتی گردید . در سال ۱۳۵۶ دانشکده پزشکی تاسیس گردید که یکی از بهترین واحد های درمانی ایران در زمان خود به شمار می رفت. در سال ۱۳۶۵ با ادغام چند دانشکده و مؤسسه آموزش عالی در مرکز پزشکی رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را ادامه داد . این دانشگاه در آبان ماه سال ۱۳۸۹ با دانشگاه علوم پزشکی تهران ادغام و در سال ۱۳۹۲ مجددا از این دانشگاه منفک شد.

ویژگی ها

- کسب رتبه اول در زمینه اخلاق در پژوهش
- فعالیت ممتاز مرکز ترجمان دانش دانشگاه به عنوان یک شبکه منسجم در تولید ایده تا تولید محصول
- کسب رتبه پنجم در سطح دانشگاه های تیپ یک بر اساس شاخص های استاندارد در حوزه های تولید علم و نیروی انسانی

دانشجويان

۱۳۲۷ ۲۷۷۰ ۸۴۷۸

اعضاي هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

عدم محاسبه:  

مراکز تحقيقاتي

پژوهشگاه‌ها