خلاصه عملکرد

 • ۴۷ اعضای هیات علمی
  با صفر یا یک مقاله
 • ۱۱۱ تعداد اعضای هیات علمی
 • ۴/۷۰ نسبت استناد به مقاله
  در همه سال‌ها
 • ۰/۵۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
 • ۲۲ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۲۶۷۹ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۵۷۱ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۷%
مقالات با همکاری بین المللی
۵%
خوداستنادی دانشگاه
۴۲%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۴%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص Impact Factor
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي بر اساس مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال ۱۳۵۶ با پذیرش ۴۰ نفر دانشجوی پزشکی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت خود را آغاز نمود. بعد از انقلاب ساختمان دانشکده در سال ۱۳۶۴ با زیر بنای ۵۰۰۰ متر مربع بازسازی گردید و در سال ۱۳۶۵ با پذیرش ۹۰ دانشجوی پزشکی و ۲۰ دانشجوی پرستاری فعالیت مجدد خود را شروع کرده و در سال ۱۳۷۳ به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم تغییر نام داد. دانشکده جهرم در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز منفک و به طور مستقل تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. در سال ۱۳۸۶ دانشکده علوم پزشکی جهرم به دانشگاه علوم پزشکی جهرم ارتقاء یافت. دانشگاه علوم پزشکی جهرم با دو بیمارستان آموزشی درمانی (مطهری و پیمانیه) ودرمانگاه های تخصصی مربوطه، ۱۵ مرکز و پایگاه بهداشتی درمانی شهری، ۱۴ مرکز و پایگاه بهداشتی روستایی، ۲ مرکز تسهیلات زایمانی، ۶۵ خانه بهداشت و ۱۵ پایگاه اورژانس شهری وجاده ای درحال خدمت رسانی به مردم شهرستان وشهرهای همجوار می باشد.

ویژگی ها

برگزاری سه دوره همایش بین‌المللی با موضوع نا باروری و اخلاق در تولید مثل

دانشجويان

۱۱ ۱۲ ۹۵۶

اعضاي هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

عدم محاسبه:  

پژوهشگاه‌ها

پژوهشکده‌ها