خلاصه عملکرد

 • ۹۲ اعضای هیات علمی
  با صفر یا یک مقاله
 • ۱۷۳ تعداد اعضای هیات علمی
 • ۶/۶۷ نسبت استناد به مقاله
  در همه سال‌ها
 • ۰/۷۹ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۷
 • ۳۰ H-Index
۱۹۹۷ ۲۰۱۷
 • ۵۵۰۴ استنادات
۱۹۹۷ ۲۰۱۷
 • ۸۲۵ مقالات
۱۹۹۷ ۲۰۱۷

۱۴%
مقالات با همکاری بین المللی
۲۰%
خوداستنادی دانشگاهی
۵۱%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر SNIP

معرفي و مشخصات کلي

دانشجويان

۲۲ ۲۳۵ ۲۱۴۱

اعضاي هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Author Faculty Members Journal J. Impact Factor J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

همکاري بين المللي (به تفکيک کشور)