خلاصه عملکرد

 • ۸ اعضای هیات علمی
  با صفر یا یک مقاله
 • ۱۹ تعداد اعضای هیات علمی
 • ۰/۸۳ نسبت استناد به مقاله
  در همه سال‌ها
 • ۰/۷۸ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
 • ۳ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۲۰ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۲۴ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۲۰%
مقالات با همکاری بین المللی
۳۰%
خوداستنادی دانشگاهی
۴۲%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص Impact Factor
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

تاسیس دانشکده علوم پزشکی گراش در سال ۱۳۶۸ توسط شورای محترم گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مورد موافقت اصولی قرار گرفت. ساختمان دانشکده در سال ۱۳۶۹ در زمینی به مساحت ۱۷۰ هکتار در قسمت شمالی شهر گراش با حضور دکتر ملک زاده وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد. در سال ۱۳۷۹ اولین دوره پذیرش دانشجو در رشته کاردانی علوم آزمایشگاهی صورت پذیرفت که در محل موقت دانشکده مشغول به تحصیل گردیدند.

ویژگی ها

اقدامات پیشگیری از بروز معلولیت های جسمی و روانی و برنامه های بهداشتی در زمینه سلامت محیط، مبارزه با بیماری ها، تغذیه و تنظیم خانواده، سلامت دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار، بهداشت مدارس و خدمات توانبخشی از اولویت های این دانشکده است.

دانشجويان

۰ ۰ ۴۹۰

اعضاي هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

عدم محاسبه:  

مراکز تحقيقاتي