خلاصه عملکرد

 • ۷۰ اعضای هیات علمی
  با صفر یا یک مقاله
 • ۲۰۹ تعداد اعضای هیات علمی
 • ۱۲/۰۰ نسبت استناد به مقاله
  در همه سال‌ها
 • ۱/۴۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
 • ۴۱ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۱۵۱۴۲ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۱۲۶۴ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۲۱%
مقالات با همکاری بین المللی
۸%
خوداستنادی دانشگاهی
۲۹%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۷%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص Impact Factor
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

دانشکده علوم پزشکی کرج براساس تصویب نامه بهمن ۱۳۸۵ شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه های دانشگاه علوم پزشکی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ با ۶ رشته کاردانی در شهر کرج آغاز به کار نمود. در سال ۱۳۸۹ به دنبال ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده کرج از دانشگاه مادر جدا و فعالیت مستقل خود را شروع کرد. پس از تشکیل استان البرز، این دانشکده به موجب مصوبه شورای گسترش دانشگاهها مورخ آبان ۱۳۹۰ به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز تبدیل گردید و اکنون این دانشگاه با هفت معاونت، شش دانشکده، پنج شبکه بهداشت و درمان، ۱۲ بیمارستان و چهار مرکز آموزشی و درمانی به فعالیت خود ادامه می دهد.

دانشجويان

۳۷ ۱۳۸ ۲۴۵۷

اعضاي هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

عدم محاسبه: