خلاصه عملکرد

 • ۱۱۵ اعضای هیات علمی
  با صفر یا یک مقاله
 • ۲۸۰ تعداد اعضای هیات علمی
 • ۴/۹۴ نسبت استناد به مقاله
  در همه سال‌ها
 • ۰/۸۱ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
 • ۲۶ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۴۷۰۰ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۹۵۱ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۱۴%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۷%
خوداستنادی دانشگاهی
۴۲%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص Impact Factor
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در سال ۱۳۶۴ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی و در سال ۱۳۶۵ دانشکده مستقل اعلام شد و در سال ۱۳۷۲ دانشگاه شد. در سال ۱۳۹۶ این دانشگاه متشکل از دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده بهداشت، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشکده پرستاری و مامایی قاین، دانشکده بهداشت سرایان¬،¬ دانشکده پرستاری طبس است و ۳۵۱۱ دانشجو در ۳۷ رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی در حال تحصیل می باشند. علاوه بر فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی این دانشگاه متولی بهداشت و درمان در استان خراسان جنوبی نیز می باشد.

ویژگی ها

- برگزاری همایش های تخصصی در زمینه های مختلف با حضور دانشمندان ملی و بین المللی
- جذب گرنت های ملی از قبیل نیماد
- تجهیز و بهینه سازی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه جامع تحقیقات
- شروع به کار آزمایشگاه آموزشی تحصیلات تکمیلی

دانشجويان

۸۹ ۲۲۸ ۳۶۱۳

اعضاي هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

عدم محاسبه: