خلاصه عملکرد

 • ۹۴ اعضای هیات علمی
  با صفر یا یک مقاله
 • ۱۸۱ تعداد اعضای هیات علمی
 • ۷/۲۳ نسبت استناد به مقاله
  در همه سال‌ها
 • ۱/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
 • ۳۱ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۷۰۶۰ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۹۴۹ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۱۴%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۹%
خوداستنادی دانشگاهی
۴۹%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۴%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص Impact Factor
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

در سال ۱۳۶۵ دانشکده پزشکی رفسنجان با پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی و پرستاری تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان کار خود را شروع کرد. در سال ۱۳۷۰ دانشکده پزشکی رفسنجان به دانشکده علوم پزشکی رفسنجان تغییر و از دانشگاه علوم پزشکی کرمان استقلال یافت. این دانشکده در رشته های علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل و هوشبری در دوره های روزانه و شبانه اقدام به پذیرش دانشجو نمود. در سال ۱۳۷۱ با اخذ موافقت اصولی، دانشکده علوم پزشکی رفسنجان به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ارتقاء یافت. در سال ۱۳۷۲ نخستین دوره دانشجوی دندانپزشکی و در سال ۱۳۷۳ نخستین دوره دانشجویان رشته رادیولوژی پذیرش شدند. در سال ۱۳۸۶ پذیرش نخستین دوره کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی در این دانشگاه انجام گرفت. نخستین دوره دکترای تخصصی این دانشگاه در رشته های محیط کار، پزشکی مولکولی و فیزیولوژی فارماکولوژی در سال ۱۳۹۱ پذیرش شدند. در سال ۱۳۹۴ پذیرش نخستین دوره های دستیاری در رشته های داخلی و بیهوشی و در سال ۱۳۹۵ پذیرش نخستین دوره های دستیاری در رشته رادیولوژی انجام یافت.

دانشجويان

۲۲ ۲۳۵ ۲۱۴۱

اعضاي هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

عدم محاسبه: