خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۹/۱۷
 • ۹۹ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۱۹۵ تعداد اعضای هیات علمی
 • ۸/۴۲ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۷۷ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
 • ۳۴ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۹۱۰۹ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۱۰۸۶ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۱۴%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۷%
خوداستنادی دانشگاه
۴۸%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۷%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

در سال ۱۳۶۵ دانشکده پزشکی رفسنجان با پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی و پرستاری تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان کار خود را شروع کرد. در سال ۱۳۷۰ دانشکده پزشکی رفسنجان به دانشکده علوم پزشکی رفسنجان تغییر و از دانشگاه علوم پزشکی کرمان استقلال یافت. این دانشکده در رشته های علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل و هوشبری در دوره های روزانه و شبانه اقدام به پذیرش دانشجو نمود. در سال ۱۳۷۱ با اخذ موافقت اصولی، دانشکده علوم پزشکی رفسنجان به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ارتقاء یافت. در سال ۱۳۷۲ نخستین دوره دانشجوی دندانپزشکی و در سال ۱۳۷۳ نخستین دوره دانشجویان رشته رادیولوژی پذیرش شدند. در سال ۱۳۸۶ پذیرش نخستین دوره کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی در این دانشگاه انجام گرفت. نخستین دوره دکترای تخصصی این دانشگاه در رشته های محیط کار، پزشکی مولکولی و فیزیولوژی فارماکولوژی در سال ۱۳۹۱ پذیرش شدند. در سال ۱۳۹۴ پذیرش نخستین دوره های دستیاری در رشته های داخلی و بیهوشی و در سال ۱۳۹۵ پذیرش نخستین دوره های دستیاری در رشته رادیولوژی انجام یافت.

دانشجويان

۲۲ ۲۳۵ ۲۱۴۱

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

عدم محاسبه:  

دانشکده‌ها

پزشکی

 • اعضاء: ۱۱۵ مقالات: ۲۰۸ استنادات: ۱۸۲۵

بهداشت

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۴۳ استنادات: ۱۶۷

پیراپزشکی

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: ۰ استنادات: ۰

دندانپزشکی

 • اعضاء: ۲۷ مقالات: ۰ استنادات: ۰

پرستاری و مامایی

 • اعضاء: ۲۸ مقالات: ۰ استنادات: ۰

بيمارستان‌ها

مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات:

مرکز آموزشی و درمانی نیک نفس

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۰ استنادات: ۰

مرکز آموزشی و درمانی مرادی

 • اعضاء: ۹ مقالات: ۰ استنادات: ۰

مرکز آموزشی و درمانی علی بن ابیطالب (ع)

 • اعضاء: ۵۲ مقالات: ۰ استنادات: ۰

مراکز تحقيقاتي

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۲۰۳ استنادات: ۱۶۷۰

مرکز تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۱۳۴ استنادات: ۹۳۵

مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماری های عفونی

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۱۲۵ استنادات: ۱۰۳۲

مرکز تحقیقات سلامت پسته

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۴۴ استنادات: ۱۸۶

مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: ۳۹ استنادات: ۱۲۷

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 • اعضاء: ۶ مقالات: ۳۲ استنادات: ۷۱۴

مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر

 • اعضاء: ۱۶ مقالات: ۲۸ استنادات: ۳۱

مرکز تحقیقات محیط کار

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۲۱ استنادات: ۶۸

پژوهشکده ها

علوم پایه پزشکی

 • اعضاء: ۲۴ مقالات: ۳۸۹ استنادات: ۲۹۶۰