حذف ۲ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۷/۲۷
  • ۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۳۸ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۱۲/۶۵ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۲/۴۴ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۴۱ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۷۹۴۸ استنادات
۱۹۹۹ ±