خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • ۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۵ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۱/۶۲ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۲/۹۳ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۹ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۸۴ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۷۵ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۸%
مقالات با همکاری بین المللی
۸%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۱۳%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۴%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سال ۱۳۹۰ فعالیت‌های خود را آغاز نمود و در تاریخ ۹۲/۲/۲۳ موفق به اخذ موافقت اصولی و در تاریخ ۹۶/۳/۲۱ موفق به اخذ موافقت قطعی گردید.

چشم انداز

دانشگاه علوم پزشکی سمنان از طریق تاثیر در سیاست گذاری، تصمیم سازی و ارزشیابی SDH مرکز تحقیقات برنامه های سلامت، به دنبال ترسیم محیطی است که آحاد افراد آن سوای جنسیت، نژاد، قومیت، طبقه اجتماعی فرصت‌های عادلانه ای برای برخورداری از سلامت داشته باشند. این امر محقق نمی‌گردد مگر این که سلامت به عنوان هدف عالیه مسئولین ذیربط منطقه قرار گیرد و نیز کلیه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی با مشارکتی آگاهانه در جهت تامین، حفظ و ارتقای سلامت به معنای عام آن تلاش نمایند.

ماموریت

دانشگاه علوم پزشکی سمنان به عنوان یک مرکز پژوهشی و دیده بانی سلامت بر خود SDH مرکز تحقیقات لازم می‌داند تا با شناخت دقیق عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در استان، شواهد علمی لازم در برنامه‌ریزی های خرد و کلان استانی را فراهم نماید تا از این طریق، اثرات نامطلوب آن‌ها بر سلامت و نابرابری‌های سلامت به حداقل رسانده شود.

گرایش پژوهشی

تمامی عوامل اجتماعی که در سلامت افراد جامعه نقش دارند و موجب نابرابری می‌شوند، در حوزه فعالیت این مرکز هستند، از جمله سن، جنس، وضعیت درآمد، تحصیلات، محل زندگی، اشتغال و ... عواملی هستند که کیفیت زندگی و سلامت به مفهوم کلی اعم از اجتماعی و ...) را به خطر می‌اندازند. برخی از عوامل قابل اجتناب هستند و با تغییر در آن می‌توان سلامت جامعه را افزایش داد.