خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۹/۱
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۶ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۶/۵۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۶/۲۸ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۵ H-Index