خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۷/۲۹
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۹ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۱۹/۵۲ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۸/۴۲ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۶۳ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۲۳۹۶ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۶۳۵ مقالات
۱۹۹۹