خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۹/۱
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۴ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۶/۶۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۲/۴۲ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۲۱