خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۹/۱
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۶ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۱/۶۶ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۵۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹